Práca BELUMI PUMPY s.r.o. (3)

Čerpacia a vykurovacia technika Firma Belumi pumpy, s.r.o. založená a pôsobiaca na trhu od roku 1989 má históriu v oblasti pokrytia požiadaviek komercie, priemyslu a stavebníctva.