Práca Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica (1)