Aktuálna ponuka práce (4)Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa