Práca Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (2)