Aktuálna ponuka práce (8)

 • Asistent učiteľa

  14.10.2019okres BratislavaStredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Učiteľka materskej školy

  14.10.2019okres BratislavaStredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Pracovníčka v prevádzke

  14.10.2019okres BratislavaStredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Vedúci personálneho a mzdového úseku

  14.10.2019okres BratislavaStredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Kuchárka

  14.10.2019okres BratislavaStredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Referentka PaM

  14.10.2019okres BratislavaStredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Vedúca školskej jedálne

  14.10.2019okres BratislavaStredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • Upratovačka

  14.10.2019okres BratislavaStredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka