Práca Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice (3)