Práca Škola komunikácie a médií, n.o. angl. názov School of Communication and Media, n.o. (1)