Práca Európska vzdelávacia agentúra, n.o. /European Educational Agency, n.o./ (2)