Práca Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (1)