Práca Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (5)