Práca Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (2)