Práca Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (1)