Reakcia na ponuku

Čašník

Slovensko
Žilinský kraj
okres Tvrdošín
Brezovica
Brezovica 370
02801
* vyznačené polia sú povinné
Nie je vybratý žiaden súbor
Nie je vybratý žiaden súbor
Nie je vybratý žiaden súbor
Nie je vybratý žiaden súbor
 
  • I agree that the company (KIMEX Group s.r.o.) (hereinafter also referred to as "Employer") may process the personal data listed in this reaction to the job offer and its annexes. The offer as well as other positions occupied by the Employer for 1 year, I give this consent for 1 year, and consequently the personal data will be anonymized and used solely for statistical purposes. This consent can be withdrawn at any time at the Employers address.

  • Súhlasím, aby spoloční prevádzkovatelia Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076 a Kariera.sk, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 615 242 spracovali osobné údaje uvedené v tejto reakcii na pracovnú ponuku a v jej prílohách. Účelom spracovania je pomoc pri vyhľadaní vhodnej práce. Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka a následne budú osobné údaje anonymizované a použité výlučne na štatistické účely. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu. Právnym základom spracovania údajov je súhlas. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločnosti Zoznam, s.r.o. alebo emailom na kariera@firma.zoznam.sk.

  • Úplné znenie informácií o spracovaní osobných údajov vrátane informácie o právach dotknutej osoby je uvedené v Podmienkach spracovania osobných údajov na kariera.sk