Najčastejšie otázky na pohovore

Prinášame Vám najčastejšie otázky na interview a rady, ako na ne odpovedať, aby ste na svojho potenciálneho zamestnávateľa zanechali najlepší prvý dojem.

Ako súčasť prípravy na pohovor je nutné aj zvážiť otázky, ktoré Vám bude zamestnávateľ či jeho personalista pokladať. Aké sú však správne odpovede na tieto otázky?

Presný zoznam správnych odpovedí Vám však nikto nedá. Pohovor k prijatiu na zamestnanie nefunguje ako školský test, kde existuje jediná správna odpoveď. Aké sú naše odporúčania, ktoré vám pomôžu správne a sebavedomo odpovedať na pohovore? Najlepšou radou pri odpovediach na otázky je odpovedať pravdivo a k veci. Nie je vhodné, ak odpovedáte príliš obšírne, ale ani príliš stručne. Odpoveď by mala zahŕňať vyzdvihnutie Vašich kladných vlastností a schopností, ktoré môžu byť pre danú spoločnosť zaujímavé. Taktiež je vhodné mať na pamäti, že aj otázky na interview, ktoré sa zdajú úplne mimo témy povolania, napovedia profesionálnemu personalistovi či skúsenému zamestnávateľovi to, či ste vhodným kandidátom.     

Ak ste za svoj život absolvovali viac ako jeden pohovor, tak iste viete, že niektoré otázky sa na rôznych pohovoroch často opakujú. Na tieto odpovede je dobré sa v rámci prípravy na pohovor pripraviť. Ideálnym spôsobom je spísať si dotazník, kde si odpovede na najčastejšie otázky na pohovore pripravíte vopred. K tomu, aby ste odpovedali čo najlepšie na tieto otázky je dobré vedieť aj ich zámer. Pripravili sme základné rozdelenie niektorých často sa opakujúcich otázok.

Otázky zamerané na Vaše predstavenie a kariérne úspechy

Tento typ otázok najčastejšie prichádza na začiatkoch pohovoru po small talk (krátky úvodný rozhovor). Tvorí tak prvú fázu pohovoru. Je dôležité, aby ste v týchto otázkach neodbočovali od témy a držali sa základov Vašej osobnosti a prípadných kariérnych úspechov. Je vhodné sa držať formuly ako „Som/viem/chcem“ a odpovedať na základne takého začiatku viet. Najčastejšie formulácie otázok sú uvedené nižšie.

 •  Povedzte nám niečo o sebe.
 •  Prečo si myslíte, že ste vhodným kandidátom?
 •  Prečo by sme mali vybrať práve Vás spomedzi všetkých uchádzačov?
 •  Aké sú Vaše silné stránky/slabé stránky?
 •  Čím sa líšite od ostatných?
 •  V čom by ste sa chceli dovzdelávať? – pri takomto štýle otázok je vhodné si dávať pozor na odpoveď. Môžete tak nepriamo upútať pozornosť na Vaše medzery v schopnostiach, ktoré sú pre spoločnosť dôležité.
 •  Čo rád/rada robíte vo voľnom čase?
 •  Aká kniha je Vašou obľúbenou?
 •  Aké sú Vaše kariérne úspechy?
 •  Ktorý predmet na strednej škole bol Vašim obľúbeným? 

Otázky zamerané na spoločnosť a Váš prínos v nej

Tento typ otázok pravdepodobne môžete očakávať hneď ako ďalší v poradí. Spoločnosť chce zistiť, prečo ste sa rozhodli pre danú prácu a či poznáte spoločnosť, do ktorej sa hlásite. Využite informácie, ktoré ste si zistili o spoločnosti pri príprave na pohovor alebo písaní motivačného listu. Je dôležité poukázať na to, že Vás Vaša práca baví a že ste prejavili záujem o spoločnosť.

 •  Prečo chcete pracovať práve pre našu spoločnosť?
 •  Čo si myslíte o filozofii našej spoločnosti?
 •  Čo by ste zmenili na našej firme?
 •  Ktorý úspech našej spoločnosti Vás zaujal?

Tieto otázky často poukážu aj na to, či by ste zapadli do kolektívu v spoločnosti a či sú Vaše záujmy v súlade s filozofiou a cieľmi spoločnosti. Napríklad, ak sa uchádzate o prácu pre spoločnosť zameranú na IT, ktorá sa zaujíma o inovácie technológií a Vy máte zaujímavé nápady, určite ich na to upozornite.

Nevinné otázky odhaľujúce omnoho viac

Na túto kategóriu otázok si treba dať obzvlášť pozor. Ťažko predvídať spôsob, akým sa personalista presne opýta na tieto otázky, keďže spôsobov je mnoho. Môžu byť buď veľmi priamo položené alebo sa javiť ako vôbec nesúvisiace s danou pozíciou a Vašou pracovnou náplňou. Je však isté, že tieto psychologické otázky sú kladené zámerne a poukazujú na rôzne aspekty Vašej osobnosti. Odpovede si poriadne premyslite a otázku radšej pár krát prehrajte v hlave, aby ste neodpovedali tak, ako to personalista práve počuť nechce. Vyhnite sa prílišnej chvále Vašej osobnosti a osoby a snažte sa odpovedať čo najoriginálnejšie.

 • Patria tu otázky poukazujúce na rôzne črty.
  • Otázky, ktoré poukazujú na Vašu kreativitu a cieľavedomosť (Ako by ste ma donútili kúpiť si toto pero? Čo by ste si zobrali na opustený ostrov, ak si môžete zobrať len tri veci?)
  • Otázky poukazujúce na Vašu schopnosť improvizovať a jednať v stresových situáciách. Je dôležité, aby ste sa nenechali vyviesť z miery a nezostali príliš zaskočený. Odpovedať by ste mali pohodovo a priamočiaro a hlavne ostať pokojný, prípadne doplniť odpoveď krátkym žartom. (Čo by ste sa opýtali svojho psa, ak by vedel rozprávať? Myslíte, že uspejete na tomto pohovore?)
  • Otázky odhaľujúce rebríček Vašich hodnôt a postoje. Táto kategória je obzvlášť dôležitá v odpovediach. Ak odpoviete príliš sebavedome, môžete pôsobiť arogantne, na opačnej strane však príliš nejasné a nedomyslené odpovede znamenajú často neistotu. (Aké auto by ste si vybrali k Vašej osobnosti a prečo? V reštaurácii si objednáte ako prílohu ryžu, no čašník Vám prinesie hranolky – čo urobíte? Ak by ste vyhrali milión, prišli by ste ešte šli do práce?)
  • Otázky zamerané na Vaše manažérske schopnosti a riešenie konfliktov. Tieto otázky pokladajú zamestnávatelia a personalisti najčastejšie, ak sa uchádzate o manažérske či vyššie pozície. (Ako vyriešite konflikt dvoch zamestnancov na pracovisku? Čím by ste motivovali zamestnanca k lepším výsledkom?)

VŠEOBECNE PLATNÉ RADY

 • Pozor nato, čo zdieľate na sociálnych sieťach verejne – personalisti a zamestnávatelia sa môžu zamerať aj na Vaše profily.
 • Odpovedajte vždy pravdivo a v súlade s tým, čo ste uviedli v životopise – aj menšie nezrovnalosti môžu vzbudiť dojem, že prikrášľujete pravdu.
 • Pozor na nevhodné otázky poukazujúce na diskrimináciu – zamestnávateľ by sa nemal zaujímať o Vaše náboženské a politické presvedčenia alebo zdravotné komplikácie či plánovanie tehotenstva v prípade ženských uchádzačiek. Ak však niektorú z týchto otázok dostanete, prikladáme návod, ako na ňu slušne odpovedať.
 • Pripravte sa aj na otázky na Vaše predstavy o plate a snažte sa objektívne ohodnotiť Vaše očakávania.
 • Snažte sa, aby Váš prejav pôsobil pokojne a pozitívne, vďaka tomu bude personalista či zamestnávateľ vedieť, že zvládnete aj stresové situácie.

Už viete, ako sa pripraviť na pohovor? Prípravou odpovedí na najčastejšie otázky na pracovnom pohovore to však nekončí. Nezabudnite zanechať dobrý prvý dojem výberom vhodného oblečenia. Prečítajte si naše overené rady, ako sa obliecť na pracovný pohovor.