Ako napísať motivačný list do zamestnania?

Viete ako napísať motivačný list do práce? Naše rady Vám pomôžu napísať kreatívny motivačný list, ktorý bude vstupenkou do Vášho nového zamestnania.

Väčšina spoločností vyžaduje v dnešnej dobe zaslať k životopisu aj motivačný list. Dokonca aj v prípade, ak spoločnosť motivačný list nevyžaduje, by ste mali zvážiť, že ho zašlete. Okrem toho, že budete mať možnosť poukázať na svoje silné stránky a získať tak náskok pred konkurenciou, spoločnosti dokážete, že Váš záujem myslíte naozaj vážne.             

ČO JE MOTIVAČNÝ LIST?             

Motivačný list je krátka slohová práca, v ktorej by ste mali uviesť svoje silné stránky a dôvody, prečo chcete pracovať pre spoločnosť, či to, prečo ste vhodným kandidátom práve Vy. Dáva spoločnosti možnosť Vás spoznať a odlíšiť od konkurencie. Niektoré spoločnosti zadajú aj témy, ktoré majú byť obsiahnuté v motivačnom liste. Dôležité je byť originálny a nájsť cestu ako ukázať svoje najsilnejšie vlastnosti a schopnosti. Vystihne Vašu motiváciu na získanie danej práce a poskytne pohľad nato, akým ste človekom. Napísať motivačný list tak, aby zaujal personalistu či zamestnávateľa, preto tvorí veľmi dôležitú časť prijímacieho konania ešte predtým, ako sa dostanete na samotný pohovor.

AKO NAPÍSAŤ ZAUJÍMAVÝ MOTIVAČNÝ LIST?

V prvom rade je nutné vyhľadať si základné informácie o spoločnosti, v ktorej chcete pracovať. Ako sme uviedli v článku AKO SA PRIPRAVIŤ NA POHOVOR (link) -  tieto informácie využijete aj pri pohovore. Dôležitá je originálnosť. Snažte sa aj tie základné veci uviesť takým spôsobom, ktorý Vás odlíši. Slabé stránky radšej vynechajte. V prípade, ak sa to nedá, snažte sa ich obrátiť vo svoj prospech. Predstavte si napríklad, že sa uchádzate o pozíciu v marketingu, ktorá vyžaduje prax, ale ste absolventom. Môžete v motivačnom liste spomenúť to, že počas vysokej školy ste viedli záujmové spolky, čo Vám poskytlo veľké množstvo skúseností vo vedúcej pozícií. A ak túto skutočnosť uvediete originálnym spôsobom, získate ďalšiu podstatnú pozornosť. Kreatívny motivačný list je to, čím sa odlíšite od ostatných uchádzačov a zanecháte tak prvý dobrý dojem na personalistu ešte pred pohovorom.

FORMÁT MOTIVAČNÉHO LISTU

Formát motivačného listu je dôležitý. Dajte si pozor na základné pravidlá, ktoré by ste pri jeho písaní mali dodržať.

 1. Dĺžka: Rozsahovo by ste sa mali držať do jednej strany textu. Nezabúdajte na fakt, že nie ste jediným záujemcom. Personalisti alebo zamestnávatelia nemajú dostatok času, aby čítali niekoľko strán pri každom z nich. Je nutné byť výstižný napriek tomu, že máte čo povedať.
 2. Kontaktné údaje: Pri písaní motivačného listu nezabúdajte na Vaše kontaktné údaje a taktiež kontaktné údaje spoločnosti, u ktorej si podávate žiadosť o prácu. Tieto údaje by ste mali uviesť do hlavičky.
 3. Podpis: Ak zasielate motivačný list poštou, nezabudnite sa podpísať. V prípade, ak ho zasielate e-mailom, využite elektronický podpis alebo ho vynechajte.
 4. Odseky a gramatika: Nezabúdajte jednotlivé časti motivačného listu od seba oddeliť formou odsekov a skontrolovať si gramatiku. Chyby v texte motivačného listu Vám na hodnote veľmi nepridajú, práve naopak. 
 5. Prispôsobte ho Vášmu životopisu: Motivačný list by mal byť dodatkom k Vášmu životopisu. Je nutné ho spracovať rovnakou formou – využite tie isté fonty, farby a v prípade použitia grafických prvkov v životopise je vhodné ich umiestniť aj na motivačný list.

OBSAH A ŠTRUKTÚRA MOTIVAČNÉHO LISTU

Motivačný list má zaužívané časti a žiadnu z nich netreba vynechať. Je nutné ich rozdeliť odstavcami, tak ako je uvedené v predošlej kapitole. Na úvod nezabudnite podotknúť, ako ste sa k pracovnej ponuke dostali.

 1. odstavec: Uveďte základné informácie prečo si myslíte, že ste vhodný účastník pre danú prácu, prečo chcete pracovať pre spoločnosť a nezabudnite poukázať aj na informácie, ktoré ste si o spoločnosti zistili. Ukážte, že viete, aký je ich hlavný cieľ a vyzdvihnite úspechy spoločnosti, ktoré Vás zaujali.
 2. odstavec: Tu poukážte na svoju kariérnu minulosť. Opíšte prácu, ktorú ste robili pre iné spoločnosti v rámci úspechov a konkrétnych čísel, ktoré ste dosiahli, prípadne aj úspechy v odbore mimo zamestnania. (Ak sa napríklad uchádzate o prácu grafického designera a v minulosti ste vyhrali súťaž o najlepší grafický design, neváhajte to uviesť vo svojom texte. Napíšte aj počet zúčastnených súťažiacich a ročník súťaže, v ktorom sa Vám podarilo vyhrať).  V prípade, ak Vaše predošlé zamestnanie malo inú náplň, skúste využiť tie aspekty práce, ktoré môžu byť dôležité aj pre túto spoločnosť.
 3. odstavec: Venujte sa svojim silným stránkam, poukážte na svoje zručnosti a znalosti. Zamerajte sa najskôr na tie, ktoré uvádza spoločnosť ako požiadavky na pozíciu vo svojej ponuke práce a potom opíšte aj tie, ktoré ovládate navyše a sú pre danú prácu relevantné. Tak, ako pri písaní životopisu, sa však vyhnite prikrášľovaniu a klamstvám v tom, čo dokážete. Väčšina zamestnávateľov či personalistov si to overí priamo na pohovore. Ak by sa to neobrátilo proti Vám na pohovore, pri vykonávaní Vašej práce Vás to určite dostihne.

Na záver nezabudnite otvoriť tému osobného pohovoru. Napríklad: „Verím, že Vás moja žiadosť o povolanie zaujala a budem sa tešiť, ak sa rozhodnete ma kontaktovať s pozvánkou na pohovor, kde Vám rád doplním ďalšie informácie.“ Motivačný list ukončite svojim pozdravom a svojím menom doplneným o podpis.

PÁR RÁD NA ZÁVER

 • Váš motivačný list môžete napísať všeobecne pre všetky ponuky a aktualizovať jeho údaje na základe spoločnosti, kde sa hlásite. Predtým, ako motivačný list zašlete, nezabudnite skontrolovať jeho obsah. Doplňte ho o údaje o spoločnosti a prispôsobte svoje zručnosti požiadavkám na pracovnú pozíciu.
 • V motivačnom liste nikdy neuvádzajte Vaše požiadavky ani si neklaďte podmienky. O Vašich požiadavkách na plat či flexibilný pracovný čas môžete diskutovať so zamestnávateľom počas osobného pohovoru alebo pri príprave pracovnej zmluvy.
 • Nehovorte v zlom o Vašom predchádzajúcom zamestnávateľovi. Nezhody s bývalými zamestnávateľmi alebo zlé vlastnosti predošlého šéfa do motivačného listu nepatria. Máte ukázať svoje silné a pozitívne vlastnosti a takéto praktiky ku kladným rozhodne nepatria.

Ak dodržíte všetky body a ste vhodným uchádzačom, Váš motivačný list by mal osloviť spoločnosť natoľko, aby Vás kontaktovala s pozvánkou na pohovor.

Inšpirovať sa môžete naším vzorom motivačného listu:

motivacny_list Galéria fotiek (3) motivacny_list

Dajte si tiež záležať na spôsobe, akým zareagujete na zverejnenú pracovnú ponuku. Dôkladne si prečítajte obsah celého inzerátu, aby ste na nič nezabudli. Prečítajte si naše rady ako reagovať na pracovnú ponuku, aby ste na svojho potenciálneho zamestnávateľa zanechali najlepší možný prvý dojem a zaručili si pozvánku na osobný pohovor.