Si zodpovedná/ný a účtovníctvo máš v malíčku? Hľadám hlavného účtovníka do prestížnej medzinárodnej spoločnosti so sídlom v Humennom. (Ref. č.: 031/RC/SKM005/2021)

18.03.2021 STARSTAFF, s. r. o. - STARSTAFF, s. r. o. - SKMRC
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Place of work: Humenné
Position / industry: Chief Accountant
Salary offered (basic salary): 1600 EUR
K mzde je vyplácaná variabilná zložka. Mzdové podmienky sa odvíjajú v závislosti od praxe a skúseností uchádzača.
Start date: from 19.4.2021
Type of employment: full-time
Number of vacancies: 1

Job information

Job description, information about job:

Hľadám skúseného hlavného účtovníka. Osobu, ktorá je samostatná, má zmysel pre detail a manažérske vlastnosti. Ak dané atribúty spĺňaš, čítaj ďalej a budem rada, ak mi zašleš životopis.

Náplň práce:
- zodpovednosť za vedenie účtovníctva v spoločnosti,
- sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo,
- zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva,
- inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku
- vedenie skladového, mzdového a majetkového účtovníctva,
- príprava štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu a daňového poradenstva, spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy,
- vypracovávanie finančných plánov, analýz a správ podľa požiadaviek vedenia spoločnosti, zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné uzávierkové práce.
- vypracovanie reportov pre vedenie spoločnosti.

Information for the applicant:

V prípade záujmu Vás prosíme o zaslanie životopisu v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku.

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem. Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov vyhovujúcich zadaným požiadavkám. Za pochopenie ďakujeme.

Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“):

Ako uchádzač o zamestnanie týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom STARSTAFF, s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/D Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, IČO: 47177594 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách a právach dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

Employee requirements

Minimum required education: First Level University Education (Bachelor's Degree)
Language skills: English (upper-intermediate - B2)
Suitable for graduates: No

Other skills:

Lotus Notes, Microsoft Excel, Microsoft Word, SAP

Generally required knowledge:

- samostatnosť
- motivácia vzdelávať sa a učiť sa nové veci
- zodpovednosť
- schopnosť analyzovať a riešiť problémy
- SAP: výhodou
- Talianský jazyk: výhodou
- skúsenosť s vedením tímu