Vedúci správy energetických zariadení - Nitra

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)12.05.2021

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce

Okres Nitra

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

• Riadi (tzn. plánuje, organizuje, vedie, koordinuje a kontroluje) tím
pridelených zamestnancov v súlade s platnými internými pravidlami a
postupmi
• Pripravuje podklady pre plánovanie
• Kontroluje vecné a finančné plnenie rozpočtu
• Riadi prípravu návrhov opatrení údržby, opráv, investícií
• Kontroluje realizáciu schválených akcií podľa svojich kompetencií
• Realizuje rokovania s developermi a zástupcami štátnych orgánov a
externými, príp. internými zákazníkmi/dodávateľmi
• Schvaľuje technické podmienky pripojenia do DS a zmluvy o pripojení v zmysle pridelených kompetencií
• Kontroluje a schvaľuje návrhy zmlúv vo svojej oblasti pôsobnosti
• Zastupuje v danom regióne organizáciu v krízových štáboch VÚC, pri rokovaniach so zástupcami štátnych orgánov
• Odsúhlasuje riešenia na odstránenie príčin reklamácií a kontroluje vykonanie ich realizácie
• Vypracováva alebo pripomienkuje vypracovanie smerníc, postupov, prevádzkového poriadku PDS, technických podmienok PDS
• Riadi inventarizáciu a evidenciu spravovaného majetku
• Pracuje na pridelených projektoch


Ponúkaný plat

2400 EUR

Upresnenie platových podmienok

od 2400 EUR brutto v závislosti od skúseností a praxe + 15 % ročná výkonnostná odmena

Benefity a ďalšie výhody

• Stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti
• Fond pracovného času 37,5 hod. týždenne
• Silný sociálny program
• Finančné príspevky pri narodení dieťaťa, pracovnom výročí, či životnom jubileu
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• Osobný účet – finančné prostriedky určené na Vašu regeneráciu 1050 EUR brutto ročne
• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• Nadštandardné lekárske prehliadky
• Zľavy u vybraných dodávateľov tovarov a služieb


Termín nástupu do práce

dohodou

Termín ukončenia výberového konania

6.3.2021

Druh pracovného pomeru

full-time

Informácie pre uchádzača

Výška základnej mzdy je úrovni od 2400 EUR brutto v závislosti od skúsenosti, odbornosti a praxe kandidáta.
K uvedenej pozícii prináleží výkonnostná ročná odmena vo výške 15 % pri 100 % plnení ukazovateľov.
Žiadosti zasielajte do: 06.03.2021

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Iné znalosti

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Všeobecne požadované znalosti

Potrebné osvedčenia podľa Vyhlášky 508/2009 Zz:
*Osvedčenie §23 bez obmedzenia napätia podľa 508/2009 Z.z.
Ďalšie požiadavky:
*Znalosť STN súvisiacich s energetikou/legislatíva
*Skúsenosť s vedením ľudí a veľmi dobré organizačné schopnosti
*Výborné komunikačné a argumentačné schopnosti
*Odolnosť voči stresu, zodpovednosť, flexibilita a proaktívny prístup


Vodičský preukaz

skupina: B

Vodičský preukaz

skupina: B