Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Prievidza
Prievidza
G.Švéniho 3H
97101

Region Prievidza
Pozícia / odvetvie: Education; Psychologist
Ponúkaný plat (základná mzda): 1035 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: full-time
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Benefity a ďalšie výhody:

Pružný pracovný čas.
Možnosť sebarealizácie a osobnostného rastu formou vzdelávania podporovaného zo strany zamestnávateľa.
Možnosť osobného ohodnotenia finančnou formou ako aj iné benefity zo strany zamestnávateľa.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1035,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
28. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
18. 1. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:19. 1. 2021Informácie pre záujemcu:Pracovné miesto bude obsadené výberovým konaním.
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania VKP 5/2020;
• motivačný list;
• kópia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti odborného zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náplň (druh) práce
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - Psychológ.
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to najmä:
- vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa jeho rodiny,
- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPOD a SK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,
- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa a členov jeho rodiny,
- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
- účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPOD a SK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
Pružný pracovný čas.
Možnosť sebarealizácie a osobnostného rastu formou vzdelávania podporovaného zo strany zamestnávateľa.
Možnosť osobného ohodnotenia finančnou formou ako aj iné benefity zo strany zamestnávateľa.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

Pružný pracovný čas.
Možnosť sebarealizácie a osobnostného rastu formou vzdelávania podporovaného zo strany zamestnávateľa.
Možnosť osobného ohodnotenia finančnou formou ako aj iné benefity zo strany zamestnávateľa.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tímová práca

Počítače:
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Outlook - elementárna
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška č. 103/2018 Z. z., Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Osobnostné predpoklady
 • asertivita
 • empatia
 • komunikatívnosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Prievidza
Š. Závodníka 494/24
97101 Prievidza
Slovensko
Tel: +421465420037

Ďalšie ponuky spoločnosti