Controller (skupinový a vnútropodnikový reporting)

18.05.2021 Greentech Slovakia s.r.o.
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Place of work: Greentech Slovakia, s.r.o.
Partizánska cesta 4634
Banská Bystrica

Banská Bystrica
Position / industry: Financial Controller, Reporting Specialist
Salary offered (basic salary): 1200 EUR
1200 € (plat bude upravený podľa seniority a praxe kandidáta)
Start date: by agreement (ASAP)
Type of employment: full-time
Number of vacancies: 1

Job information

Job description, information about job:

Reporting skupinový (IFRS) a vnútropodnikový (mesačný reporting, ad-hoc reporting) - technické spracovanie reportov, komunikácia s manažmentom a podávanie dodatočných vysvetlení resp. vykonávanie úprav reportov.
Spolupráca na tvorbe finančných plánov a rozpočtov.
Kontrola a overovanie údajov získaných z obchodných systémov na účely vykazovania - kontrola správnosti, úplnosti dát v ERP systémoch (účtovníctvo).
Podpora a kontrola pri výpočtoch týkajúcich sa účtovných zápisov, kontrola správnosti výpočtov a prepočtov interných účtovných dokladov - kalkulácie, alokácia obstarávacích nákladov, účtovanie opravných položiek, rezerv, oceňovanie výrobkov a rozpracovanej výroby.
Spolupráca na ročných uzávierkach a overenie platnosti daňových správ vyhotovených účtovníkmi
Finančné správy spoločnosti vykazuje v súlade s miestnym daňovým zákonom, miestnymi účtovnými zásadami (ak sa takáto norma prijme) a v niektorých prípadoch aj s IFRS (práca pre skupinový reporting).
Podpora a spolupráca s auditom pri auditoch ročných uzávierok.
Spolupracuje s finančným riaditeľom, hlavným účtovníkom.
Zaoberá sa platnosťou, úplnosťou a obozretnosťou finančných informácií.
Je analytický a orientovaný na zmierňovanie vnútorných aj vonkajších rizík.
Rozumie finančnej architektúre organizácie.

Employee requirements

Minimum required education: Second Level University Education
Language skills: English (advanced - C1)
Suitable for graduates: Yes
Driving license: B

Generally required knowledge:

Výborná znalosť účtovníctva. Znalosť IFRS.
Dobré znalosti a schopnosti z finančnej matematiky a štatistiky. Pozitívny vzťah k matematike a štatistike.
Pokročilý užívateľ excelu - schopnosť tvoriť dátové modely, pracovať s pokročílými funkciami.
Porozumenie finančným a účtovným vzťahom medzi jednotlivými súčasťami reportingu (súvaha, výsledovka, cashflow)
Samostatnosť, kreativita, precíznosť sú výhodou.
Obchodná (finančná) angličtina na dobrej úrovni.
Týmový hráč.