Pôrodná asistentka - NEMOCNICA ROŽŇAVA

ProCare, a.s.11.05.2021

Job information

Place of work

Rožňava
NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1
048 01 Rožňava


Job description, information about job

- zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v pôrodnej asistencii v súlade s platnou
legislatívou
- vedenie zdravotnej/ošetrovateľskej dokumentácie - získavanie, zhromažďovanie a
zaznamenávanie údajov formou zápisov
- identifikovanie potrieb starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy a zabezpečovanie
alebo vykonávanie uspokojovania potrieb a vykonávanie činností súvisiacich so
zdravím, chorobou alebo umieraním
- zabezpečenie dodržiavania bezpečného prostredia pacientky a ochrany jej intimity
pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosi
- informovanie lekára o zmene stavu pacientky, mimoriadne zistenia ihneď hlási
službu konajúcemu lekárovi
- aktívne sa zúčastňovanie sesterských vizít
- monitorovanie, meranie fyziologických a vitálnych funkcií a interpretovanie
zistených numerických a klinických údajov pacientiek
- podporovanie presadzovania a obhajovanie potrieb a práv ženy
- v prípade život ohrozujúceho stavu do príchodu lekára poskytnutie prvej pomoci a
privolanie odbornej lekárskej pomoci
- edukovanie žien o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení
- vedenie ošetrovateľskej dokumentácie a dokumentácie v pôrodnej asistencii,
kontrolovanie a analyzovanie záznamov v dokumentácii, na základe dokumentácie
vykazovanie činnosti pre potreby zdravotných poisťovní/štatistiky
- používanie posudzovacích stupníc v ošetrovateľskej starostlivosti
- pripravovanie žien na diagnostické a terapeutické výkony, asistovanie pri
vyšetreniach a liečebných úkonoch
- poskytovanie informácii o včasnej diagnostike tehotnosti, diagnostikovanie
tehotenstva a podľa rozhodnutia ženy monitorovanie priebehu fyziologického
tehotenstva pomocou primeraných klinických a technických skríningových
vyšetrení
- sledovanie ženy s fyziologickým tehotenstvom a identifikovanie varovných signálov
abnormít u matky alebo plodu, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť
- sledovanie zdravotného stavu rodičky a posudzovanie priebehu a postupu pôrodu
kontrolovaním kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením
- sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu plodu pomocou kardiotokografu a
stetoskopu, vyhotovovanie a hodnotenie kardiotokografických záznamov
- sledovanie priebehu šestonedelia a poskytovanie starostlivosti šestonedielke, v
prípade komplikácii zabezpečenie lekárskej pomoci
Offered salary

972 EUR

Benefits and other advantages

- ZDRAVIE - celoročná zdravotná starostlivosť ProCare, vernostná karta Dr. Max
- ZAMESTNANECKÉ AKCIE - Športový deň, Vianočný večierok
- RODINA - Medzinárodný deň detí, Mikuláš
- ŠPORT - MultiSport karty


Deadline for completion of the selection procedure

31.3.2021

Type of employment

full-time

Employee requirements

Minimum required education

Higher Vocational Education

Other skills

Microsoft Outlook

Generally required knowledge

- Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná pôrodná asistentka
- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pôrodná asistentka
- Bez požiadavky na odbornú prax
- Samostatnosť
- Manuálna zručnosť
- Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
- Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)


Generally required knowledge

- Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná pôrodná asistentka
- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pôrodná asistentka
- Bez požiadavky na odbornú prax
- Samostatnosť
- Manuálna zručnosť
- Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
- Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)