Samostatný odb. referent pre technicko-ekonomické činnosti

20.08.2021 Obec Kanianka
Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Prievidza
Kanianka
SNP 583/1
97217

Region Prievidza
Pozícia / odvetvie: Administration, Finance, Accounting, State and Public Administration; Accountant, Official
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Druh pracovného pomeru: full-time
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 10. 2021

Dátum pridania ponuky:
4. 8. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
25. 8. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, kópiu vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis preukazujúci splnenie uvedených požiadaviek, údaje potrebné k zabezpečeniu výpisu z registra trestov (dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa trv. pobytu, číslo OP, meno matky a rodné priezvisko matky, meno otca a rodné priezvisko otca), písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti, fotokópiu vodičského preukazu. Žiadosti spolu s požadovaným dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie-referent TEČ-NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 30.09.2021 na adresu: SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Náplň (druh) práce
Zabezpečenie a koordinácia technicko-ekonomických činnosti obce na úseku verejného obstarávania, civilnej obrany, vedenie registratúry, administrácie Eurofondov, plnenie dodávok práce a služieb, vedenie pokladne, správa registratúry, administratívne činnosti obecného úradu

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Kanianka
SNP 583/1
97217 Kanianka
Slovensko
Tel: +421465186033