custom-banner

Vedúci posunu - práca na DOHODU

24.06.2021 SLOVNAFT, a.s.
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Place of work: Vlčie hrdlo - Bratislava
Bratislava Region; Bratislava
Position / industry: Transport, Haulage, Logistics; Warehouseman, Forklift Truck Driver, Train technician
Salary offered (basic salary): 13,00 EUR/hour.
Start date: by agreement (ASAP)
Type of employment: part-time
Number of vacancies: 1

Job information

Job description, information about job:

Na útvar Prevádzkovanie železnice, Riadenie vlečkovej dopravy hľadáme kolegu na výpomoc, na Dohodu na pozíciu VEDÚCI POSUNU , ktorý riadi a vykonáva posunovacie práce v zverenom posunovacom obvode, vykonáva špecializované odborné činnosti spojené s obsluhou pomocných zabezpečovacích zariadení, dodržiava predpisy a legislatívu, vykonáva práce podľa pokynov nadriadených v oblasti železničnej prepravy v súvislosti s plnením prepravného plánu.

Vašou úlohou na danej pozícii bude :

* Samostatne vykonávať posunovacie práce, obsluhovať zabezpečovacie zariadenia pomocných stavidiel.
* Plniť úlohy a príkazy iniciatívne, kvalitne, včas a hospodárne, uplatňovať tvorivý prístup pri plnení úloh.
* Dodržiavať stanovené predpisy a legislatívu v danej oblasti.
* Prijímať operatívne rozhodnutia a riešiť situácie neštandardného charakteru vo väzbe na pridelené pracovné procesy a na plnenie stanovených úloh.
* Udržiavať stav zvereného prostriedku a pracoviska v súlade s legislatívou a podmienkami BOZP a PO

Employee requirements

Minimum required education: Secondary without Leaving Examination
Suitable for graduates: No
Driving license: B

Generally required knowledge:

Čo požadujeme:
* ukončené odborné stredoškolské vzdelanie
* zdravotnú a psychologickú spôsobilosť v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej dopravy č. 245/2010 – zmyslová skupina 2.
odbornú spôsobilosť v zmysle predpisu ŽSR Z 3 – platná odborná skúška č. 17, alebo 18
* 3-ročná prax