Hlavný účtovník firmy

13.05.2021 INGEMA s.r.o.
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Place of work: Močarianska 1
Region Michalovce; Michalovce
Position / industry: Chief Accountant
Salary offered (basic salary): 1500 EUR
+ Odmeny podľa kvality plnenia pracovných úloh.
Start date: from 14.6.2021
Type of employment: full-time
Number of vacancies: 1

Job information

Job description, information about job:

- mesačne spracúvať účtovné doklady a viesť účtovné knihy a evidenciu;
- vyhotovovať mesačne účtovné závierky a prehľady;
- vyhotovovať mesačne podklady pre daňové priznanie DPH, vrátane jeho odoslania na DÚ;
- robiť ročnú účtovnú závierku, pripraviť podklady pre daňové priznanie a jeho vyplnenie;
- zúčastňovať sa prípadných daňových kontrol a kontrol Sociálnej poisťovne vrátane koordinácie prípravy podkladov;
- informovať konateľa spoločnosti o zmenách v legislatíve a na jeho žiadosť poskytovať účtovné konzultácie;
- vykonávať operácie na konci účtovného obdobia;
- vykonávať účtovanie špecifických účtovných prípadov;
- v spolupráci s dodávateľom softwaru vytvárať optimalizáciu rozúčtovania a sledovania nákladov a výnosov na činnosti v rámci podnikateľských aktivít firmy;
- koordinovať a podieľať sa na spracovaní štatistických výkazov;
- podieľa sa na príprave a vykonávaní inventúr vrátane spracovania podkladov, odsúhlasenie inventúry s hlavnou knihou a zaúčtovania inventúrnych rozdielov
- príprava podkladov pre účtovný audit
- príprava podkladov na valnú hromadu
- podklady k výročnej správe
- podklady pre financujúcu banku
- príprava podnikových smerníc
- aktívne usmerňovanie zamestnancov pri dokladových a účtovných operáciách

Benefits and other advantages:

Zázemie v stabilnej firme.
Práca v profesionálnom kolektíve pracovníkov ekonomického oddelenia, dobré pracovné klimatizované prostredie a výborná firemná kultúra.
Možnosť sporenia v DDS s prispievaním zamestnávateľa pri splnení podmienok na zaradenie do zoznamu sporiteľov.
Výhody vplývajúce z činnosti spoločnosti.

Information for the applicant:

TERMÍN NÁSTUPU MOŽNÝ DOHODOU.

Predpokladom pre postup do výberového konania je preukázaná prax minimálne 5 rokov na pozícii samostatný účtovník s predpokladom zvládnutia vyššie uvedenej agendy /náplň práce/.
Znalosť a vedenie podvojného účtovníctva.

Employee requirements

Minimum required education: Second Level University Education
Suitable for graduates: No

Generally required knowledge:

Hospodárska korešpondencia, internet, Outlook, Word, Excel.

Znalosť účtovných princípov a súvisiacej agendy.