Učiteľ odborných predmetov

29.04.2021 Stredná odborná škola drevárska
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
Region Zvolen; Zvolen
Pozícia / odvetvie: Education; High School Teacher
Ponúkaný plat (základná mzda): 915 EUR
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Základná mzda je minimálna pre túto pracovnú pozíciu, môže sa meniť v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej/odbornej praxe.
Termín nástupu do práce: from 1.9.2021
Druh pracovného pomeru: full-time
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.) so zameraním na elektrotechnické odbory alebo aplikovanú informatiku

- pedagogická (odborná) prax vítaná

Typ úväzku: - plný 37,5 hodín/týždenne, z toho priama výchovno- vzdelávacia činnosť 22 hodín/týždenne

Ďalšie požadované predpoklady: - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- motivačný list,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2021
poštou, emailom alebo osobne na adresu:
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
Email: sosdrev @ sosdrev.sk


Informácie pre uchádzača:

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: Second Level University Education
Vhodné pre absolventov: Nie