Current job offers (1)OZ Iskierka

Denný stacionár COMITAS - poskytujeme ambulantnú formu sociálnej služby. Našim cieľom je udržanie aktívneho života a predĺženie sebestačnosti klienta. Poskytujeme denný pobyt v zariadení, sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, rozvoj pracovných zručností, aromaterapiu, bazálnu stimuláciu.