Current job offers (1)Mária Dorčiková

Obchodno - sprostredkovateľská spoločnosť zameraná na uspokojovanie potrieb a cieľov klienta. Pôsobíme vo viacerých mestách s cieľom neustáleho rozširovania pobočiek vzhľadom na nárast dopytu klientov.
  • Klientský pracovník

    10.05.2021Považská Bystrica, Púchov, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin