Current job offers (1)Ing. Martina Košíková

Spoločnosť sa zaoberá poisťovacou a bankovou činnosťou. Svojich klientov získava komplexnou starostlivosťou o ich potreby. Opiera sa hlavne na kvalitný servis klientských zmlúv.