Current job offers (1)HRman s.r.o

Predmetom našej činnosti sú komplexné a špecializované personálne služby pre malé a stredné firmy, vrátane administratívnej podpory a špecializovaného poradenstva všetkým firmám v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Viac informácií o nás nájdete na www.hrman.sk