Current job offers (1)ESPOR personnel consulting

Personálna agentúra zameraná na sprostredkovanie práce v odbore gastronómia a hoteliérstvo v Rakúsku, Nemecku a v Severnom Taliansku. Agentúra ESPOR pôsobí od roku 2000 na základe povolenia na sprostredkovanie zamestnania od UPSVaR a živnostenského oprávnenia.