Práca Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. (6)