Práca Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 (22)