Pridanie životopisu

Ak ste zaregistrovaný prihláste sa

Alebo pokračujte vyplnením nového životopisu:

2Vzdelanie
3Priebeh zamestnaní
4Znalosti
5Hľadaná práca
6Náhľad
7Nastavenia
  • Súhlasím * so spracovaním osobných údajov uvedených pri registrácii a v životopise a Údaje môžu byť spracované spoločnými prevádzkovateľmi Zoznam, s.r.o. a Kariera.sk, s.r.o počas doby 2 rokov od udelenia súhlasu a následne budú anonymizované. Údaje v životopise môžu byť na základe môjho rozhodnutia vykonaného v registračnom profile sprístupnené alebo poskytnuté spoločnostiam, ktoré sú registrované na kariera.sk ako zamestnávatelia. Účelom spracúvania údajov je poskytnutie pomoci pri vyhľadaní vhodnej práce a v prípade spracovania údajov zamestnávateľom je účelom zaradenie do výberového konania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Oboznámil som sa s úplným znením Podmienok spracovania osobných údajov aj so svojimi právami uvedenými v poučení, ktoré je súčasťou týchto podmienok.

  • Súhlasím * s obchodnými podmienkami na Kariera.sk.

Nezabudnite uviesť celé meno a tel. č. Personalisti vhodných kandidátov obvykle kontaktujú telefonicky.
* vyznačené polia sú povinné.

Osobné údaje

Kontaktné údaje