Mzdový účtovník/Personalista (JO-1704-352229_4)

25.05.2017 CPL Jobs

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Zodpovednosti: 

 • komplexné spracovanie a vedenie personálnej a mzdovej agendy v systéme SAP  
 • vedenie a zodpovednosť za aktuálnosť personálnej databázy zamestnancov v mzdovom systéme 
 • vykonávanie všetkých administratívnych činností súvisiacich so vznikom, zmenami a zánikom pracovnoprávnych vzťahov
 • spracovanie miezd, odvodov a dane z miezd a všetkých atribútov mzdy v stanovenom termíne 
 • uzávierkové práce spojené so spracovaním miezd 
 • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov poistného, prehľadov na daň, ročných hlásení o dani z príjmu a štatistických výkazov
 • komunikácia so štátnymi inštitúciami a úradmi súvisiacimi s personálno-mzdovou agendou 
 • aktivity súvisiace s ročným zúčtovaním dane a zdravotného poistenia v súlade s platnou legislatívou
 • odborné konzultácie a poradenstvo pre zamestnancov v oblasti personálno-mzdovej agendy 
 • monitorovanie a pravidelne sledovanie legislatívnych zmien v oblasti personálno-mzdovej agendy a návrh ich implementácie  

Požiadavky:  
 • skúsenosti z personalistiky a komplexného spracovania miezd vrátane mzdovej uzávierky – minimálne 2 roky   
 • znalosť Zákonníka práce a legislatívy súvisiacej s personálnou a mzdovou agendou   
 • spracovávanie personálnej agendy a miezd v systéme SAP výhodou   
 • pokročilá znalosť anglického jazyka   

Nie ste vhodným kandidátom na túto poziciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku! Pre viac informácií ma kontaktujte na email

Benefity:

 • 13ty plat
 • ročný bonus
 • zaujímavý balíček benefitov
 • a iné

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Ponúkaný plat:
dohodou
Termín nástupu do práce:
dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk (stredne pokročilý)
Iné znalosti:
neuvedené

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:
CPL JOBS is an Irish recruitment company focused on permanent, temporary staffing and HR consultancy. We have a dedicated team of trained and experienced consultants who can offer you all personnel services according to your individual requirements. We operate in the IT, Telecom, Finance, Banking, Sales, Marketing, HR and Logistics sectors. Our clients are Blue Chip companies from IT, telecommunications, manufacturing, finance, and FMCG throughout the Czech and Slovak Republic.
Oblasť pôsobenia:
Poradenstvo (napr. personálne, finančné, energetické a pod.)
Adresa:
CPL Jobs
Vysoká 14
Bratislava
Slovenská republika
Kontaktné údaje:
Anna Galbava
 
Reaguj na ponuku