Office and finance assistant (JO-1704-351697_2)

24.04.2017 CPL Jobs

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Pre našu pobočku v Bratislave hľadáme šikovného a príjemného človeka na podporu celého office a finančného oddelenia.

Čo budeš mať na starosti:

- zabezpečenie chodu pobočky v Bratislave

- osobný a telefonický kontakt s klientmi a kandidátmi

- vedenie recepcie (obsluha telefónu, pošta)

- vedenie pokladne

- komunikácia s dodávateľmi, zadávanie objednávok (služby, kancelárske potreby, marketingové predmety atď), vyhľadávanie nových dodávateľov

- zhotovovanie pracovných zmlúv, dodatkov a skončení pracovného pomeru, príprava mzdových podkladov interných zamestnancov, evidencia a spracovanie dochádzky

- administrácia zamestnancov na dočasné pridelenie, vedenie a kontrola ich dochádzky, riešenie požiadaviek užívateľského zamestnávateľa, zhotovovanie pracovných zmlúv, dodatkov a skončení pracovného pomeru

- kooperácia s externou spoločnosťou vedúcou účtovníctvo a mzdovú agendu

- správa záväzkov spoločnosti a evidencia a spracovanie dodavatelskych faktúr

- fakturácia odberateľských faktúr

- správa bankového účtu, styk s bankou

- kooperácia pri ročnej uzávierke a audite spoločnosti

- zostavovanie štatistických výkazov

- vyhľadávanie nových job portálov pre nové možnosti inzercie pracovných ponúk

- marketingové aktivity – zabepečenie nových letákov, posterov a vizuálov v spolupráci s marketingovým špecialistom

- pomoc s organizáciou eventov a aktívna účasť na veľtrhoch a vystavách

Čo je pre nás dôležité:

- komunikatívna znalosť anglického jazyka

- min. 2 roky skúseností na podobnej pozícii (vedenie recepcie, prípadne z finančného oddelenia)

- skúsenosť s fakturáciou je podmienkou

- príjemné vystupovanie

Čo k tomu všetkému ponúkame navyše:

- 2 dni dovolenky navyše

- sick days

- ročný bonus

- mesačnú variabilná zložka (osobné ohodnotenie)

- prácu v centre mesta

- príspevok na regeneráciu

- super tím :)

- a samozrejme rôzne tímové akcie a vianočný večierok!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Ponúkaný plat:
dohodou
Termín nástupu do práce:
dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk (stredne pokročilý)
Iné znalosti:
neuvedené

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:
CPL JOBS is an Irish recruitment company focused on permanent, temporary staffing and HR consultancy. We have a dedicated team of trained and experienced consultants who can offer you all personnel services according to your individual requirements. We operate in the IT, Telecom, Finance, Banking, Sales, Marketing, HR and Logistics sectors. Our clients are Blue Chip companies from IT, telecommunications, manufacturing, finance, and FMCG throughout the Czech and Slovak Republic.
Oblasť pôsobenia:
Poradenstvo (napr. personálne, finančné, energetické a pod.)
Adresa:
CPL Jobs
Vysoká 14
Bratislava
Slovenská republika
Kontaktné údaje:
Lenka Babelova
 
Reaguj na ponuku