Vychovávateľ/-ka, pomocný/-á vychovávateľ/-ka

22.07.2017 Komunita Kráľovnej pokoja

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Šaľa-Veča alebo Močenok
Šaľa
Typ pracovnej ponuky:
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
vychovávateľ/-ka v detskom domove na samostatnej skupine - výchovno-vzdelávacia práca na samostatnej skupine Detského domova v čase mimo vyučovania, individuálne plánovanie, odborná práca s dieťaťom, citové nasycovanie dieťaťa, vykonávanie spoločných úkonov s deťmi počas dňa, upratovanie, varenie, spoločné výlety a pod., rozvíjanie pracovných zručností dieťaťa podieľaním sa na spoločných prácach v domácnosti s prihliadnutím na vek dieťaťa, rozvoj estetického cítenia, kultúry detí a fyzickej zdatnosti, starostlivosť o hygienu a bezpečnosť detí, starostlivosť o dodržiavanie režimu dňa detí, vrátane odpočinku, dostatočného spánku, nácvik správnych návykov spoločenského správania detí, návykov potrebných pri osobnej hygiene, estetike, udržiavaní čistoty a poriadku v osobných veciach, v izbe, v spoločných priestoroch, aj v okolí zariadenia, rozvoj vôľových a morálnych vlastností dieťaťa, smerovanie jeho zmýšľania, cítenia a konania k najvyšším hodnotám, vychovávateľ učí deti všetkým domácim prácam, učí ich primerane veku pomáhať aj v priestoroch kuchyne a variť;

pomocný/-á vychovávateľ/-ka v detskom domove na samostatnej skupine počas noci, ukladanie a zobúdzanie detí, dohľad počas noci, pranie, žehlenie, upratovanie na samostatnej skupine (10 detí).a
Upresnenie platových podmienok:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iné výhody:
organizácia s dlhoročnou skúsenosťou (vznik v roku 1993),
rôznorodá činnosť (nie monotónna práca),
rast osobnosti a zručností (účasť na kurzoch a ďalšom vzdelávaní)
Termín nástupu do práce:
dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou
Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk
Iné znalosti:
neuvedené
Všeobecne požadované znalosti:
pre pomocného vychovávateľa je postačujúce aj základné vzdelanie
pre vychovávateľa je potrebné pedagogické vzdelanie, príp. doplňujúce, aj prebiehajúce, či plánované

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:
Poskytovanie sociálnych služieb a pomoci v Detskom domove Močenok, v Domove sociálnych služieb Močenok a DSS Radošina, v Zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby Močenok. Špecializovaná pomoc deťom, mladým dospelým - odchovancom detských domovov (výchova, poradenstvo, vzdelávanie, pracovné uplatnenie a pod.). Pomoc zdravotne postihnutým občanom - prednostne mladým dospelým s mentálnym postihom. Prevádzkovanie chránených dielní. Obnova národných kultúrnych pamiatok - kaštieľ Radošina, kaštieľ Močenok, záchrana Gaštanice Radošina z roku 1896. Poskytovanie rekreačných priestorov v Hrabičove s kapacitou 50 osôb. Poľnohospodárska činnosť - obrábanie pôdy - 30 ha, chov zvierat - kravy, ošípané, ovce.
Oblasť pôsobenia:
Iné služby
Adresa:
Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
Radošina
Slovenská republika
Kontaktné údaje:
ThLic.PhDr.PaedDr. Branko Tupý, PhD.
sv. Gorazda 553/28, Močenok, 95131, Slovenská republika
 
Reaguj na ponuku